Quiz
Beantwoord alle meerkeuze vragen, bekijk daarna pas de juiste antwoorden.

1. Een computer noteert een getal volgens het ... talstelsel:
A. octaire
B. decimale
C. primaire
D. binaire

2. Het talstelsel dat de computer gebruikt beschikt over ... mogelijkheden om een cijfer te noteren:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 10

3. Een bit bestaat uit ... bytes:
A. 1/8
B. 1
C. 2
D. 8

4. Een kilobyte bestaat uit ... bytes:
A. 1
B. 2
C. 512
D. 1024
E. 2048
F. 4096

5. 5 wordt in het talstelsel dat de computer gebruikt geschreven als:
A. 1
B. 10
C. 11
D. 101
E. 110

6. 1101 wordt in het tientallig talstel geschreven als:
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
E. 15

7. Het hexadecimale talstelsel beschikt over ... mogelijkheden om een cijfer te noteren:
A. 4
B. 8
C. 12
D. 16

8. Een EN-schakeling geeft 0 terug als beide schakelaars aan staan.
A. Waar
B. Niet waar

9. Een XOF-schakeling geeft 1 terug als beide schakelaars in een verschillende stand staan.
A. Waar
B. Niet waar

10. Een OF-schakeling wordt nooit gebruikt.
A. Waar
B. Niet waar

11. In het talstelsel dat de computer gebruikt is 1 + 1:
A. 0
B. 1
C. 2
D. 8
E. 10
F. 11

Antwoorden bekijken
© 1999-2000 Tommy Sools